Lunner Almenning black Sagparken Sort gjennomskinn  Harestua Naringspark hoyde sort Digital Utmark hoyde sort 

Parkering


Vis Parkering Lunner Almenning i et større kart

 

For ferdsel i LA's områder med motorkjøretøy gjelder vanlige trafikkregler langs skogsbilveiene, og forbud mot bruk i naturen utenfor veiene.

Mange steder er det opparbeidet større parkeringsplasser for fritidsutfart. Bruk av disse anbefales primært, men det er lov å parkere utenfor veibanen sommerstid. Imidlertid forventes det da at dette ikke må hindre annen ferdsel !

Vintertid henvises alle til å benytte brøytede parkeringsplasser, og spesielt ikke parkere langs veiene. For brøyting og kostnader knyttet til parkeringsplassene kreves en parkeringsavgift på kr 60,- som betales via SMS.

Vei- og parkeringsavgifter

Kjøring på Almenningens veier

Parkering