Logo2

Refusjon av jaktkort

småvilt800x500

Det er varslet at det er bekymringsverdig lite skogsfugl i år. Dette er bekreftet gjennom taksering av skogsfugl nå i august. Ved evt. uttak av skogsfugl i år vil reproduksjon i 2020 og årene fremover bli markant dårlig og vedvarende i minst 2-3 påfølgende år.

Lunner Almenning har solgt jaktkort der en god skjerv er fuglejegere, resten er harejegere. I begge leire er det også noen som kombinerer med predatorfangst mm. Så sent oppunder jakta er det ikke rett å frede eller nekte jegere adgang til jakt, men vi kan redusere jakttrykket og skape holdninger som alle er tjent med på sikt.

Tiltak: Lunner Almenning innfører refundering lik kjøpspris på frivillig innlevering av jaktkort for de som ikke ønsker å benytte seg av rettigheten de har kjøpt.

Regel: Jaktkort må være tilbakeført før første jaktdag, dvs. før 10 september. Ved innlevering av jaktkort faller også retten til jakt på andre viltarter bort.

 

Tags: Lunner, jaktkort, Hadeland, Refusjon

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates