Logo2

Totalforbud mot bruk av åpen ild i Lunner

 campfire edit

 

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Det er nå nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i vår kommune. Forbudet gjelder også bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller, inkludert Fjorda området. Det er i tillegg forbud mot skyting, og Lunner Jeger- og Fiskeforening har lagt ned forbud mot skyting for sine medlemmer.

Det er altså totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder for alle områder i kommunene. Når forbudet oppheves vil vi gi beskjed om dette på kommunens hjemmesider og facebooksider.

Bakgrunn for forbudet

Skogbrannindeksen viser meget stor fare for skogbrann i hele vårt område. Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det meldes ikke om nedbør av betydning i dagene fremover.

I kombinasjon med lite nedbør, mye vind og fjorårets vegetasjon i skogbunnen vil faren for antennelse være svært høy.

Hjemmel for forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

 

Hentet fra Lunner Kommune sine hjemmesider: https://www.lunner.kommune.no/forbud-mot-bruk-av-aapen-ild-i-lunner-jevnaker-og-gran-kommune.6118286-297042.html

Klikk her for å lese brev fra Lunner - Gran Brann og Sikring angående total forbud mot å gjøre opp ild, inkludert alle former for åpen ild og bål i inn- og utmark, samt bruk av skytebaner m.m.

 

Tags: Lunner, bålforbud, bål, brannfare, brann, brannforbud, forbud

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates