Logo2
  • Skog&utmark
  • Turnett og allmenn ferdsel

Turnett og allmenn ferdsel

 

Turnett

I områdene til LA og Lunner Kommune finnes et omfattende turnett til fritidsbruk både sommer og vinter. Tilknytningen til Nordmarka og Oslomarka vest for RV4 er trolig kjent for de fleste. Romeriksåsen på østsiden av RV4 er mindre kjent, men like flott. Her er det områder man kan finne stillhet og vakker natur, kanskje uten å treffe andre mennesker. LA har nå et fokus på å utvikle et attraktivt naturområde, med gode stier, skilting og tilrettelagte bålplasser. Mer info om dette vil komme på nettsidene etter hvert.

Dersom man er ukjent i områdene er nettsiden ut.no et nyttig verktøy hvor mange av stiene er markert. Shell på Harestua selger turkart for området.

 

 

For mer detaljerte turforslag anbefales kontakt med Hadeland Turlag.

 

Skiløyper

Både i Romeriksåsen og i Nordmarka finnes et omfattende løypenett vinterstid. Skiforeningen, i samarbeid med Mylla Løypeforening, kjører opp milevis av skiløyper. Gode utfartsområder er Svartbekken og Mylla Dam på Nordmarksiden. Brovoll og Harestua Stasjon er fine utgangspunkt på Romeriksåsen.

 

Adkomst

Lunner kommune med LA er sentralt plassert på Østlandet. Adkomstveiene er mange enten man benytter bil eller tog. Kommer man med fly via Gardermoen er heller ikke veien lang til Lunner. Bussruter gir også fra alle kanter rask og grei transport til utgangspunkt for fritid i LA. Spesielt nevnes skibuss fra Rådhusplassen i Oslo til Mylla vintertid, som den ultimate start på en skitur tilbake til Oslo.

En annen og mye brukt transport er toget til Grua, og videre via Mylla inn i Nordmarka. Alternativt med tog til Stryken stasjon helt sør i Lunner for kortere tur tilbake til Oslo, eller dagstur inn i Nordmarka. Nye Harestua stasjon ligger 100 meter fra løypenettet i Romeriksåsen, som byr på flotte turer sommer som vinter.

Med bil er RV 4 gjennomgående hovedvei nord / syd. Avstanden fra Oslo (Gjelleråsen) er 48 km til avkjøring ved Harestua.

Velger man veien mot vest kommer man straks inn i Oslomarka, med plassene Svartbekken og Mylla, med gode parkeringsmuligheter hele året. Det er i år 2012 ny parkeringsplass ved badeplassen på Svea.

Velger man veien mot øst, kan man kjøre opp til Harestua stasjon og derfra videre inn i allmenningsskogen. Tilsvarende kan innkjøring komme fra vest gjennom Søndre Oppdalen. Begge veier må man sommertid løse vegavgift. Om vinteren er veien normalt stengt.

Øst / Vest - forbindelse med (fra Gardermoen til Hønefoss) er en ny moderne vei som ble åpnet år 2002. Offisielt navn er RV 35/E16. Fra knutepunktet med RV 4 mellom Røstetunnellen og Gruatunellen  kommer man raskt via Lunnertunellen inn til Brovoll som er hjertet i allmenningens østås. Her er det fri utfartparkering med avkjøring fra hovedveien. Til samme sted kommer også skogsveien som nevnt fra Bjørgeseter. Denne veien går under nyveien (RV 35) og videre mot nord-vest til Orhagen i Søndre Oppdalen og Roa med RV 4, RV 35 og jernbanen. Halvveis mellom Brovold går en sidevei ned i lia mot nordøst. Denne bringer deg til naturperler som Avalsjøen og Aklangen.

 

Vegavgift

 

Vegavgiften er kr 50, - pr tur.

Årskort vegavgift :     kr  500,00

Om veiavgift ikke er betalt, ilegges et gebyr på kr 500,-.

 

Beitedyr i skogen

Med bakgrunn i allmenningsretten for jordbrukere i Lunner praktiseres fritt beite for relativt mange husdyr på allmenningens grunn. Totalt blir ca 600 storfe (kuer og kalver) og ca 4500 sau og lam blir sluppet på beite hver sommer. Beitesesongen er fra slutten av mai til sanking som starter tidlig i september. LA er vert for disse dyrene, samtidig som området er åpent for friluftsliv og tilhørende ferdsel. Beitedyrene er ufarlige om de får gå uforstyrret, men de er følsomme for uro og det spesielt viktig at reglene for båndtvang overholdes. Selv om dyreeierene selv systematisk ferdes i skogen for å se til at dyrene har det bra, oppfordres alle til å melde fra om noe unormalt observeres (for eks syke / skadede dyr). For dette vises til oppslag ved veier og sentrale steder i området, alternativt oppsynsperson eller Lunner Politi (tlf 61 32 69 30).

Til sist et par viktige regler !

  • Ordinær båndtvang for alle hunder er i perioden 1. april - 20. august! Lunner kommune har vedtatt utvidelse av båndtvang til 25 sept. Utenom denne tiden kan hunder gå løse når de holdes under kontroll.  

  • Det er ikke tillatt å trene jakthunder utenom jakttida uten grunneiers tillatelse. Gjeterhunder i arbeid, og lovlig jakt med løs hund er unntatt. Se hundeloven.

  • Åpen ild / brenning av bål er forbudt i perioden 15. april - 15. september!

  • Motorisert ferdsel i utmark og på vann er forbudt!

                                            

For at reglene om almen ferdsel, fiske og jakt, og for sikkerheten til beitedyra er det engasjert en oppsynsperson med begrenset politimyndighet som partruljerer områdene til Lunner Almenning og tilsvarende for Jevnaker Almenning.

Lunner Almenning ansatte høsten 2014 en ny oppsynsperson; Karianne Johansson. Hun kan kontaktes på tlf: 40 60 55 55

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates