Logo2

Veinett

Lunner Almenning har mange mil med skogsbilveier på eiendommen, med innkjøring fra Harestua, Grua og Søndre Oppdalen. Dette veinettet er etablert og vedlikeholdt i forbindelse med skogsdrift. Veiene gjør store skogsområder godt tilgjengelig for friluftsliv, jakt og fiske. Det finnes flere parkeringsmuligheter inne i skogen. 

Hovedveiene skal være av standard skogsbilvei klasse 3. Det finnes en rekke sideveier som holder noe lavere standard. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å benytte seg av veiene. Det er stadig utbedringer på veinettet, noe som kan medføre at enkelte strekninger blir stengt i korte perioder. Lessing av tømmer kan også sperre veien i kort tid.

Det er mange som benytter veiene, både syklister, ryttere, turgåere, hundekjørere, personbiler og tyngre kjøretøy. Vi ber alle som benytter seg av veiene om å vise hensyn.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates