Logo2

Sveselva

Beliggenhet: Sveselva har sitt utspring fra Svea, men får etter hvert selskap med bekken fra Muttatjern nedenfor Muttabråtan på Grua, og renner videre gjennom variert landskap og ut i nordenden av Harestuvannet.

Topografi: Nede ved Hadeland Bergverksmuseum kommer elva ut i roligere partier og renner under riksvei 4 før den følger gamleveien. Herfra er elva fiskbar. Elva er stedvis en Amasonas i miniatyr med mye våtmark og tett vegetasjon, noe beverens herjinger må ta mye av skylden for. Det skal ikke mye nedbør til før området blir svært så vått.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Fiskearter: Ørret

Bestandsvurdering: Stort sett er det småørret opp mot 200 gram, men det er tatt ørret rundt en halv kilo i de dypeste kulpene. Lengst opp i elva dominerer småørret.

Fisketips: På strekningen nedenfor Vaskeriet og ned til Harestuvannet er det mulig å gjøre ørretfangster. Det å smygfiske ørret med kun en krok agnet med mark, eller å kaste med små spinnere eller mikrowobblere kan gi morsomme opplevelser. Elva kan være et fint utgangspunkt for barn til å få sin første bekkeørret. Med dupp, mark og et lite søkke er det gode sjanser for at det i de sakteflytende kulpene raskt blir liv i duppen. I vann med mer strømninger bør duppen utelates og heller fiskes på bunnen med stram sene for å merke minste antydning til napp.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.