Logo2

Store Klattertjern

Beliggenhet: Store Klattertjern (432 m.o.h.), også av mange kalt Store Klatretjern, ligger ca. 30 minutters gange øst for Svartbekken parkeringsplass. Følg skiløypa fra den nederste parkeringsplassen et par, tre hundre meter til løypekrysset og følg umerket sti østover som krysser bekken fra Auretjern.

Topografi: Tjernet er mer for et vann å regne, og er omkranset av furumoer, svaberg, småskrenter og myrtorv. Det finnes mange idylliske leirplasser rundt vannet, noe mange fiskere vet å utnytte. Hver helg sommeren i gjennom er leirplassene rundt vannet okkupert av ivrige fiskere.

Fiskearter: Ørret, abbor

Bestandsvurdering: For lokalkjente er tjernet kjent som et storørretvann. Fisk på rundt en kilo er ganske vanlig. Abborbestanden er på det jevne, med mye abbor rundt 200 gram, men større abbor opp mot en halv kilo finnes.

Fisketips: Mange av vannets ørreter blir tatt med sluk og fortomsflue. Sørenden av vannet består av enkelte store myrpartier. Her er det flotte forhold for fluefiske, og ørreten vaker jevnt sesongen i gjennom. Sørenden ligger også mer i le enn hovedbassenget lenger ut. De største ørretene er mer sky og går gjerne langt ute i vannet på dagtid, men trekker inn mot land når kvelden og mørket siger på. Da er det mulig å få flott ørret. Også isfiske rundt påsketider kan gi gode fangster. De aller ivrigste kjører veien opp mot Bislingen for å få en oversikt over hvor langt snø- og issmeltingen har kommet utover vårparten.

Annet: Vannet er mye besøkt, og de fleste rydder opp etter seg, men enkelte lar plastposer, ølbokser, engangsgriller og svære presenninger ligge. Dette skal tas med tilbake! Husk også bålforbudet i perioden 15. april til 15. september. Det er heller ikke lov å hugge ned trær for å skaffe ved.

Historie: Det sies at den lyse store steinen nord i tjernet i gamle dager ble kalt Wergelandsteinen. Henrik Wergeland skal flere ganger ha vært her oppe for å klarne tankene og hente inspirasjon til sine skriverier.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates