Logo2

Skjerva

Beliggenhet: Skjerva (418 m.oh.) ligger nord for Avalsjøen og rett sør for rv. 23 som sneier vannets nordside. Det er mulig å kjøre bil på bomvei fra Bjørgeseter forbi Avalsjøen til veien stopper, og herfra gå et par hundre meter ned til vannets sørside. Alternativt kan man kjøre via Oppdalen på rv. 23 og parkere på nordsiden av vannet ved Skjervatråkket.

Topografi: Skjerva er et stort vann helt nord i Lunner Almennings område. I nordenden ligger Skjervatråkket, en historisk samling av mange små hytter som nå brukes av bruksberettigede som fritidsboliger. Det er også noen hytter på vestsiden. Ellers omkranses vannet av løv- og granskog, avbrutt av enkelte myrpartier samt små og større skrenter. De fineste leirplassene finnes på vannets sørside.

Fiskearter: Ørret, abbor, røye, sik

Bestandsvurdering: Ørretbestanden er variert. Det finnes mye ørret opp mot 3-400 gram nær land. Langt større fisker finnes og ørret på et par kilo tas fra tid til annen på dorging fra båt. Røyebestanden er stor med mye mindre fisk opp mot 300 gram. Enkelte grove røyepurker kan forekomme. Abborbestanden er variert med mye fisk opp mot 250 gram. Enkelte langt større forekommer. Siken er ganske fin med mye fisk rundt 3-400 gram.

Fisketips: Vannet er stort og forholdsvis rundt. Det gjør at det er en stor fordel å komme seg utpå med båt eller kano. Fiske fra flytering er tillatt, og kan hjelpe til med å komme seg litt utpå. De større ørretene oppholder seg som regel et godt stykke ut i vannet, men enkelte kan ta tilhold i viker og knekker, særlig der det er dypt vann nær land. Dorging med wobbler og sluk er den sikreste metoden for å komme i kontakt med grov fisk. Bruk gjerne redskap med innslag av oransje og røde fargetoner som imiterer røye eller blanke fargetoner som imiterer sik. Disse er rovørretens hoveddiett. På vindstille dager kan det være bra vakaktivitet, og da kan fluefiske fra en flytering gi gode fangster. Fisker man fra land er det gjerne langtkastende sluker det går i. Isfiske etter røye er en årlig happening for mange. Kikkefiske etter røye rundt juletider, eller så snart isen er trygg, kan gi store fangster av røye opp mot 300 gram. Mer vanlig er fisker rundt 150-200 gram.

Annet: Lunner Almenning deler fiskekortområde med Lunner Grunneierlag. Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates