Logo2

Fjellsjøen

 

Beliggenhet: Fjellsjøen (424 m.o.h.) ligger ca. 3 km vest for Svartbekken parkeringsplass. Vannet er enkelt tilgjengelig om man følger grusveien fra Svartbekken enten til fots eller på sykkel.

Topografi: Vannet ligger naturskjønt til under Fjellsjøhøgda, og har varierte omgivelser. Her finnes digre furutrær, tett granskog, myrpartier og store og mindre steiner og svaberg. Et par hytter ligger langs nordøstsiden av vannet. Det finnes flotte leirplasser rundt hele vannet. Nordøst i vannet går en smal og grunn kanal opp til Kalven. Dette er nærmest for et eget myrtjern å regne. Myrtovene omslutter hele tjernet i spedd noen store og gamle furutrær.

Fiskearter: Ørret, abbor

Bestandsvurdering: Fjellsjøen har en meget fin ørretbestand, og fisk over en kilo er ingen stor sensasjon. Det finnes mye ørret opp mot 7- 800 gram. Abborbestanden er variert. På de grunne områdene vrimler det av småvokste tusenbrødre, mens det på dypere vann finnes langt større abbor.

Fisketips: Fjellsjøen er et spennende fiskevann, og kanskje spesielt er forsommerfisket verdt å få med seg. Treffer man på vulgata-svermingene utover i juni, og man har fluestanga med, kan man gjøre knallfangster. Store deler av Fjellsjøen er forholdsvis grunn, og på kveldstid siger ørreten nærmere land på jakt etter mat. Da bør man være på plass. For de ivrigste kan vannet også være et veldig spennende høstvann. I mørket kommer storørreten inn mot land for å jakte mat, og det å harve, altså å stripe en diger marktugge i vannoverflaten, kan nå gi god uttelling og stor ørret på land. Fiske med typiske skjesluker, som fiskes høyt i vannet, kan også være effektivt under dager med vakaktivitet.

Kalven fungerer nærmest som oppvekstområde for ørreten i Fjellsjøen, men huser også større fisk. Særlig tidlig vår og sen høst kan det være insektsklekkinger som lokker opp større fisk.

Annet: Fjellsjøen deler fiskekortsone med OFA, der den sørlige delen er OFA-land og den nordlige, inklusive Kalven, er Lunner Almenning.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates