Logo2

Avalsjøen

Beliggenhet: Avalsjøen (340 m.o.h.) ligger nordvest for Snellinghøgda, nord for rv. 35 og sørvest for vannet Skjerva. Vannet er et av de største i Lunner Almenning. Det er mulig å kjøre bil opp bomvei ved Bjørgeseter og helt inn til vannet.

Topografi: På veisiden nordvest i vannet ligger det en del hytter langs vannkanten. Ellers er vannet omringet av variert skog, myr og kupert terreng. Det finnes også flere idylliske øyer. Leirplasser finnes med jevne mellomrom rundt hele vannet.

Fiskearter: Ørret, abbor, sik, røye

Bestandsvurdering: Det finnes ørret av alle størrelser, der vanlig vekt ligger på 3-600 gram. Men det går også diger fiskespisende ørret i vannet. Abborbestanden er variert. Det finnes mye små og mellomstor abbor langs all vannvegetasjonen, mens vannets større abborer ofte jakter mer pelagisk, gjerne i tilknytning til dypt vann langs land eller på grunner langt ute i vannet. Røyebestanden er forholdsvis stor og snittstørrelsen er ikke all verden. Det er sjelden større røye å få enn ca. 300 gram. Det finnes mye sik av varierende størrelse opp mot 7-800 gram.

Fisketips: Avalsjøen er såpass stor at det kan føles vanskelig å fiske fra land. Et godt utgangspunkt er å starte å fiske i mindre viker, utenfor odder og nes, i sund, ved sivbelter og der bekker og elver renner inn eller ut fra vannet. Dette er typiske plasser der både ørret og abbor kan ha tilhold. Østsiden av vannet har flere slike spennende lokaliteter. Er det vakaktivitet kan det være en fordel å komme seg ut i båt eller kano, enten for å dorge eller for å kaste på vak. Det er også åpnet for bruk av flytering, slik at man kan komme seg litt utpå. Storørretens hoveddiett er småsik og røye. Det kan derfor være smart å dorge med en wobbler eller sluk i sik- eller røyefarger. Avalsjøen er også et populært isfiskevann, og da er det røye som det jaktes på. Det er mulig å gjøre store røyefangster, og det er ingen umulighet å dra opp mot 50 røyer på en dag om man treffer på bittet. Det er mange røyevarp i vannet, og et av de mer kjente strekker seg langs land fra odden sørvest i vannet og oppover mot nordenden. Her er det også mulig å gjøre store fangster av sik, men da bør det fiskes med mormyshka.

Annet: Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates