Logo2

Gjerdingen

Beliggenhet: Gjerdingen (448 m.o.h.) er et stort vann plassert langt nord i Nordmarka, et par kilometer nordvest for Fjellsjøen. Hit kommer man til fots eller på sykkel enten inn fra Svartbekken eller Stryken. Det er også mulig å kjøre bilen i en lang omvei og parkere langs bomveien nord i vannet. Kjør riksvei 4 til rådhuset ved Roa og videre mot Jevnaker. Ved Olimb tar man til venstre, der en bomvei fører inn til Gjerdingen. Man sparer lite tid, kun krefter, på denne manøveren.

Topografi: Vannet har sjøareal på 2.966 km² og et magasin på 16.570 mill. m³ vann. Vannet er også dypt med 60 meter som største dyp. Gjennomsnittelig dybde er på 14 meter. Vannet er regulert med om lag 7 meter og har ofte nedtappede bredder, og omgivelsene kan derfor virke noe naken og steril. Ved fullt basseng er det derimot varierte omgivelser med skog, myr, skrenter og steiner.

Fiskearter: Ørret, abbor, sik, røye

Bestandsvurdering: I Gjerdingen finnes stor ørret. Ørret på to og tre kilo tas hvert år, og langt større finnes. Strandsonene domineres derimot av mye ørret opp mot 3- 400 gram. Det samme gjelder for abborbestanden. Det finnes mye småtteri på de grunneste områdene, men i de litt dypere vikene kan man få abbor på både en og nærmere to kilo. Sikbestanden er også forholdsvis stor med mye fisk rundt 250 gram. Større finnes. Røyebestanden er stor med mye småfisk som resultat. Det er sjelden større røye å få enn 200 gram.

Fisketips: I enkelte viker utover i juni og juli klekker den store døgnflua Ephemera vulgata, og treffer man med klekingene kan man gjøre et lykketreff og sette fluepers på ørret. For de mer uinnvidde er det ofte mye småfisk å få. Vannet er ofte nedtappet og medfører at det i strandsonen er mye småørret. Et aktivt slukfiske med langtkastende utstyr kan da være et godt tiltak for å øke snittvekten. Har man tilgang til en båt eller kano, mangedobler man sjansen for større fisk om man målrettet dorger rundt og avfisker vannmassene. Vannet huser røye, og røyevarpene rundt høyspentledningene midt ute på grunnene langt ute i vannet, produserer for mye røye. På nyisen kan isfiske med røyeblink eller mormyshka gi meget store fangster.

Kalven i Gjerdingen helt i nord er et utpreget muddervann med enkelte fine abborer og mye ørret rundt 2-300 gram. Gjerdingen tappes ofte ned utover sommeren, og det å fiske i Kalven blir da en utfordring ettersom skummel mudderbunn kommer til syne og vanskeliggjør fisket. Rett utenfor sundet fra Kalven og ut langs vestsiden mot Kaldputten, kan det være verdt å gå med slukstang og aktivt avfiske mye vann. Enkelte partier her er dype, og det er mulighet for å påtreffe stor ørret. Kalven er også et fint sted å sjøsette en eventuell kano for dorging ute i det store bassenget.

Annet: Gjerdingen går for å være kanskje markas beste krepsevann.

Gjerdingen har flerdelt fiskekortordning: I nord er det fiskekort for Lunner Almenning som gjelder, i sør OFA og i vest Jevnaker Almenning.

Historie: Opprinnelig hadde Gjerdingen utløp til store Skillingen, men i årene fra 1901 til 1909 ble det bygget to tunneler som skulle føre vannet fra Gjerdingen via store Daltjuven og videre til Store Sandungen. Demningen i Gjerdingen ble bygget i 1913.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates