Logo2
  • Eiendom
  • Eiendom til salgs

Eiendom til salgs

Lunner Almenning besitter eiendom av mange slag. Salg av leiligheter, tomter både til bolig, næring og fritid, samt utleie av skogshusvære, kontorlokaler og næringsbygg er aktuelle satsingsområder for oss.

Salg av boligtomter

Lunner Almenning har lange tradisjoner som utbygger av eneboligtomter, og det vil nok alltid være et marked for det. Nå som Haneknemoen er ferdig solgt, er det varslet oppstart av regulering av Harestulia. Dette er et område mellom Furumo 4 og jernbanen som kan romme inntil 120 eneboligtomter og 2-annsboliger. 

Salg av boliger

Sagparken Utvikling AS, LA’s heleide datterselskap igangsatte bygging av 16 leiligheter i Saglunden i 2015. Alle disse er ferdigsolgt og kjøperne flytter inn i juni 2016. Bygg 2 og 3 med til sammen 32 leiligheter bygges høst og vinter 2016/17.

Salg av næringstomter

Harestua Næringspark AS, LA’s heleide datterselskap har ansvaret for utvikling av 4 store næringsarealer, samlet ca. 200 daa, ved RV4. Vi ønsker ny næringsvirksomhet velkommen, noe som bidrar til arbeidsplasser og økt omsetning av boliger, varer og tjenester på stedet. Mulighet for stedlige arbeidsplasser er også et viktig og positivt signal til alle småbarnsfamiliene som er avhengig av pendling.

Tangenmoen er ferdigsolgt, og etableringene kommer i 2016. Oppstart av det neste, det 120daa store Stubbengmoen, reguleres ferdig sommeren -16, og hvis alt går etter planen er etablering av infrastruktur i gang vinteren 2016/17. Interessen for næringstomter er betydelig.Ta kontakt for informasjon.

Salg av hyttetomter 

Lunner Almenning eier et område ved Svea som i kommuneplanen er avsatt til framtidig hyttefelt. Almenningen har foreløpig ikke tatt initiativ til regulering, men ønsker på sikt å realisere planene om et flott hyttefelt i et svært attraktivt område

 


                                                           

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates