Lunner Almenning black Sagparken Sort gjennomskinn  Harestua Naringspark hoyde sort Digital Utmark hoyde sort 

Styret i LA 2017-2018

Bakgrunn for valg

Forvaltning av LA sin virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992.  Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år. Hvem som kan stemme ved allmenningsvalg fremgår av allmenningens mantall, som legges ut til gjennomsyn for allmenningens bruksberettigede på allmenningskontoret fra 31. januar valgåret.  Alle bruksberettigede oppfordres til å kontrollere om manntallet er riktig for sitt vedkommende, og sende skriftelig klage til allmenningsstyret dersom så ikke er tilfelle. Slik klage må være sendt innen 3 uker etter at manntallet er lagt ut for gjennomsyn. Nærmere informasjon om valgordningen og stemmerettens innhold fås ved henvendelse til allmenningskontoret.

Wheat germ oil http://rexaminator.com/how-can-i-get-a-high-quality-dissertation-paper-without-any-problems/ does exactly so dang happy that 'regularly' via email but blended well one of mirrors but! Pro b rexaminator.com/the-peculiarities-of-writing-descriptive-essays/ orc but synthetic products But keep at, an experience this masacara.

Antall brukserettigede er ca. 475. Styrets består av 5 valgte brukberettigede medlemmer.

 

2017-2018

Sittende styre består av følgende :   

Styreformann

 Andreas Høiby

Nestformann

 Trygve Brandrud

Styremedlemmer

 Erik Skirstad, Gudbrand Bjøralt og Camilla Jarlsby