Logo2
  • Bruksrett
  • Styret

Styret i LA 2016-2018

Bakgrunn for valg

Forvaltning av LA sin virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992.  Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år. Hvem som kan stemme ved allmenningsvalg fremgår av allmenningens mantall, som legges ut til gjennomsyn for allmenningens bruksberettigede på allmenningskontoret fra 31. januar valgåret.  Alle bruksberettigede oppfordres til å kontrollere om manntallet er riktig for sitt vedkommende, og sende skriftelig klage til allmenningsstyret dersom så ikke er tilfelle. Slik klage må være sendt innen 3 uker etter at manntallet er lagt ut for gjennomsyn. Nærmere informasjon om valgordningen og stemmerettens innhold fås ved henvendelse til allmenningskontoret.

Antall brukserettigede er ca. 475. Styrets består av 5 valgte brukberettigede medlemmer.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

 

2016-2018

Sittende styre består av følgende :   

Styreformann

Andreas Høiby

Nestformann

Trygve Brandrud

Styremedlemmer

Erik Skirstad, Gudbrand Bjøralt og Camilla Jarlsby

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.